Ứng viên BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2013

 1. Đ/c Lê Tuấn Việt- bí thư đoàn trường 2011- 22012
 2. Đ/c Nguyễn Đức Việt- Phó bí thư  Đoàn trường 2011-2012
 3. Đ/c Tiêu Hải An- Ủy viện thường vụ BCH Đoàn trường 2011-2012
 4. Trương Bá Toản: Ủy viên HLHTN 2011-2012
 5. Đỗ Diệp Anh: Ủy viên HLHTN 2011-2012
 6. Bùi Trường Anh – chi đoàn 11 Sử 
 7. Nguyễn Đỗ Lâm – Chi đoàn 11 Sinh
 8. Nguyễn Quốc Tuấn – chi đàon 11 Sinh
 9. Ngô Mai Linh – chi đoàn 11D1
 10. Hoàng Linh Phương – chi đoàn 11D1
 11. Phi Tuấn Duy – chi đoàn 12D1
 12. Nguyễn Mạnh Thắng – chi đoàn 11 Hóa
 13. Nguyễn Mai Linh – chi đoàn 11 Địa
 14. Trần Thanh Bình – chi đoàn 11 Địa
 15. Hồ Mạnh Cường – chi đoàn 11 Toán
 16. Đỗ Dương Minh Anh – chi đoàn 10 Anh
 17. Đàm Hoàng Anh – chi đoàn 10 Hóa
 18. Hoàng Thanh Phương – chi đoàn 10 Văn
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: