Cập nhật danh sách đại biểu đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chu Văn An

Lớp Họ tên đại biểu Giới tính Học lực Đoàn viên Thành tích
10A1
10A2
10D1 Trần Thúy Mỹ Anh Nữ Giỏi HCV Điền kinh Thành phố
Nguyễn Trà Linh Nữ Giỏi
10D2 Phạm Khánh Linh Nữ Giỏi
Trịnh Thu Phương Nữ Giỏi
Nguyễn Thanh Htaro Nữ Giỏi
10 Nhật Trần Huyền Anh Nữ Giỏi Bằng khen của Thành Đoàn
Đỗ Ngọc Anh Nữ Giỏi Giải 3 quận Tây Hồ
Vũ Thùy Anh Nữ Giỏi
10 Pháp Nguyễn Minh Ngân Nữ Giỏi Giải KK tiếng Pháp TP
Nguyễn Thu Thảo Nữ Giỏi
Nguyễn Minh Tuấn Nam Giỏi
10 Văn Lê Huyền Minh Nữ Giỏi
Nguyễn Vân Hà Nữ Giỏi
Hoàng Thanh Phương Nữ Giỏi
10 Sử Bùi Hồng Anh Nữ Giỏi Đoàn viên Giải 2 thành phố môn  Sử
Nghiêm Thị Lê Hoàn Nữ Giỏi Đoàn viên Giải 3 thành phố môn Sử
Nguyễn Vũ Anh Hòa Nữ Giỏi Hội viên
10 Địa
10 Toán Nguyễn Thùy Dương Nữ Giỏi
Trương Ngân Quỳnh Nữ Giỏi Đoàn viên
Đặng Thu Uyên Nữ Giỏi
10 Lý Nguyễn Phương Nam Nam Giỏi
Nguyễn Mạnh Tuấn Nam Giỏi
Bùi Đức Huy Nam Giỏi
10 Hóa Mai Hoàng Anh Nữ Giỏi
Nguyễn Minh Hiếu Nam Giỏi
10 Sinh
10 Anh Nguyễn Vũ Trà My Nữ
Đỗ Dương Minh Anh Nữ
Trịnh Minh Anh Nữ Giải nhì HSG TP môn TA
10 Tin Lại Hoàng Lê Nam Giỏi Đoàn viên Giải Nhất HSG TP môn Tin
Nguyễn Hồng Minh Châu Nữ Giỏi
11A1 Nguyễn Thảo Anh Nữ Khá Giải KK Olympic cụm
Trương Bá Toản Nam Giỏi Giải KK Olympic cụm
Nguyễn Tiến Đức Nam Giỏi
Lê Hoàng Thảo Ngọc Nữ Giỏi
Nguyễn Thảo Hiền Nữ Giỏi
11A2 Cồ Phương Anh Nữ
Lưu Nhân Triệu Dương Nam Giải 2 Olympic Toán
Lê Thùy Giang Nữ
Vũ Ngọc Quang Nam Giải 3 Olympic Toán
Phạm Sơn Tùng Nam
11A3 Lưu Thị Diệu Quỳnh Nữ Khá
Lê Ngọc Đức Nam Giỏi Giải 3 olympic vật lí cấp cụm
Phùng Chí Hiếu Nam Khá
Dương Ngọc Khánh Nữ Giỏi
Nguyễn Hoài An Nữ Giỏi Giải 3 olympic lịch sử cấp cụm
11D1 Vương Mỹ Hoa Nữ Giỏi
Nguyễn Phương Hà Nữ Giỏi
Nguyễn Thanh Lan Nữ Giỏi
Nguyễn Quang Huy Nam Giỏi
Bùi Xuân Quỳnh Anh Nữ Giỏi
11D2 Mai Việt Hà Nam Giỏi
Vũ Trần Khánh Linh Nữ Giỏi
Lê Hải Anh Nữ Giỏi
Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Giỏi
Nguyễn Phan Thục Hoài Nữ Giỏi
11 Toán
11 Tin Nguyễn Phan Thu Phương Nữ
Trần Thành Nam Nam
Phạm Phương Anh Nữ
Lê Thanh Hà Nữ
Trần Hữu Tú Nam
11 Anh Lê Bảo Châu Nữ HCĐ Olympic Duyên hải
Nguyễn Thùy Dương Nữ Giải 2 Olympic cụm
Huỳnh Diệu Linh Nữ Giải 2 Olympic cụm
Phó Đức Linh Nam Giải 2 Olympic cụm
Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ HCB Olympic Duyên hải
11 Văn Nguyễn Phương Linh Nữ Khá Giải 2 Olympic cụm
Vũ Hà Trang Nữ Khá Giải 2 Olympic cụm
Nguyễn Thu Phương Nữ Giỏi Giải 3 Olympic cụm
Nguyễn Thu Hiền Nữ Giỏi Giải 2 Olympic cụm
Phạm Hoàng Thảo Nhi Nữ Khá
11 Pháp
11 Nhật
11 Địa Phạm Hoàng Duy Anh Nam Khá Giải 3 Olympic cụm
Đinh Mỹ Linh Nữ Giỏi Giải KK Duyên hải
Nguyễn Mai Linh Nữ Khá Giải KK cụm
11 Sử Đỗ Diệp Anh nữ khá Giải ba olympic cấp cụm
Trần Hồng Hạnh nữ khá Giải ba olympic cấp cụm
Nguyễn Trung Quân nam giỏi Giải ba olympic cấp cụm
11 Lý
11 Hóa
11 Sinh Trịnh Thanh Tùng Nam Khá x
Nguyễn Thanh Dung Nữ khá x Giải Nhì Cụm
Nguyễn Đỗ Lâm Nam giỏi x Giải Nhì Cụm
Nguyễn Quốc Tuấn Nam giỏi x HCĐ học sinh giỏi miền Bắc
Nguyễn Phước Dũng Nam giỏi x Giải Ba Cụm
12A1 Nguyễn Hoàng Hải Nam
Phạm Duy Đạt Nam Giải 3 Olympic cụm môn Vật lý
Đặng Phúc Nghĩa Nam Giải 2 Olympic cụm môn Toán
Hồ Tuấn Vinh Nam
Phan Thị Thu Trang Nữ
12A2 Nguyễn Hải Anh Nữ Giỏi
Đặng Trần Bình Nam Giỏi
Dương Trung Hiếu Nam Giỏi
Trần Phan Hưng Nam Giỏi
Nguyễn Nhật Lệ Nữ Giỏi
12A3 Hoàng Minh Tuấn Nam Giỏi
Tạ Đức Cường Nam Giỏi
Phạm Thanh Vân Nữ giỏi Giải 1 Olympic cụm
Trần Thanh Ngân Nữ giỏi
Lê Thị Thúy Nga Nữ giỏi
12A4
12D1 Nguyễn Tuấn Nghĩa Nam Giỏi
Đặng Minh Hằng Nữ Giỏi  Giải 3 Olympic cụm môn Văn
Lữ Tố Quyên Nữ Giỏi
Nguyễn Kim Chi Nữ Giỏi
Nguyễn Diệp An Nữ Giỏi
12D2 Nguyễn Thủy Tiên Nữ Giỏi
Trần Hoài Anh Nữ Giỏi
Trần Trung Nghĩa Nam Giỏi
Công Lan Anh Nữ Giỏi
Lê Hà Minh Nữ Giỏi
12D3 Nguyễn Thủy Linh Nữ giỏi
Đặng Thúy Hường Nữ Khá
Phạm Anh Vũ Nam Khá
Phạm Hoài Anh Nữ Khá
Trịnh Thành Nam Nam Khá
12 Toán Nguyễn Vũ Anh Thư Nữ Giỏi Giải 3 Olympic Tây Hồ
Đặng Phương Hoa Nữ Giỏi Giải 2 Olympic Tây Hồ
Trần Hồng Quân Nam Giỏi
Trần Hiền Nam Giỏi Giải 1HSG Thành phố
Phạm Hoàng Anh Nữ Giỏi Giải 3 Olympic
12 Tin Đào Quí Phương Nam Khá
Trần Đàm Khánh Nam Giỏi
Trương Bá Huỳnh Nam Khá
Nguyễn Thái Sơn Nữ Khá Giải 3 Olympic Tây Hồ
Bùi Thủy Nguyên Nam Giỏi HCĐ Olympic duyên hải
12 Anh Nguyễn Phúc Anh Nam giỏi
Nguyễn Hoàng Anh Nữ giỏi
Nguyễn Hy Anh Khoa Nam giỏi
Lê Hạnh Thảo Nữ giỏi
Nguyễn Quang Minh Nam giỏi
12 Văn Trần Hồng Nhung Nữ Giỏi
Nguyễn Diệu My Nữ Giỏi
Lê Khánh Vy Nữ Giỏi
Nguyễn Thanh Hằng Nữ Giỏi
Phan Quỳnh Hương Nữ Giỏi
12 Pháp 1 Hoàng Việt Anh Nam Khá
Ong Sit Thái Việt Nam Giỏi
Vũ Minh Nhật Vi Nữ Giỏi
Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh Nữ Khá
Đoàn Minh Hiền Nữ Khá
12 Pháp 2 Nguyễn Quang Cơ Nam Khá
Đinh Xuân Linh Nam Khá
Vũ Đức Thành Nam Khá
Nguyễn Phương Thảo Nữ Giỏi
Vũ Quỳnh Trâm Nữ Khá
12 Nhật Hồ Ngọc Khanh Nữ Giỏi
Lê Ngọc Trâm Nữ Giỏi
Phạm Đình Đạt Nam Giỏi
Nguyễn Minh Trí Nam Giỏi
Lê Quỳnh Chi Nữ Giỏi
12 Địa Nguyễn Huyền Phương Nữ Giỏi Giải 3 HSG TP môn Địa lý
Nguyễn Công Tùng Sơn Nam Giỏi Giải KK HSG TP môn Địa lý
Trịnh Đình Hải Nam Khá Giải 3 môn Địa lý
Phạm Trà My Nữ Giỏi Giải KK HSG QG môn Địa lý
Trần Vũ Bình Nam Giỏi Giải 3 HSG QG môn Địa lý
12 Sử Phạm Tuấn Anh Nam Giỏi Đoàn viên KK Sử duyên hải miền Bắc
Choi Min Hwan Nam khá Đoàn viên
Nguyễn Vũ Lương Minh Nam giỏi Đoàn viên HC Bạc sử duyên hải miền bắc
Trần Nhật Hoàng Nam khá Đoàn viên
Đỗ Duy Bình Nam khá Đoàn viên
Advertisements

About chuvananyouthunion

Website chính thức của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội

Posted on September 19, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: