Danh sách Bí thư và chi hội trưởng

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI HỘI TRƯỞNG CHÍNH THỨC

Nhiệm kì 2012-2013

STT Chi Đoàn/ Chi Hội Họ và tên Số điện thoại Mail Facebook
1 10A1
2 10A2  Trần Phan Linh Chi  01669054494  tranphanlinhchi66@gmail.com  Nấm Linh Chi
3 10D1
4 10D2
5 10 Toán
6 10 Tin
7 10 Anh  Nguyễn Vũ Trà My  01216195866  tomy.nguyen.97@gmail.com  Nguyen Vu Tra My
8 10 Văn
9 10 Pháp Nguyễn Minh Ngân  01682341506  haemin_chulbum@yahoo.com  Ming Ngân
10 10 Nhật
11 10 Địa(Bí thư)  Lại Thị Minh Ngọc  01632694806  ngocmangan1102@gmail.com
12 10 Sử
13 10 Lý
14 10 Hóa Nguyễn Chí Thành 01252285555 Thanh Nguyen
15 10 Sinh
16 11A1 Trương Bá Toản    0978978596  truongbatoan9x@gmail.com  Hyun Beom Kim
17 11A2
18 11A3 Lưu Thị Diệu Quỳnh 01688311594 Trâu Điên
19 11D1 Vương Mỹ Hoa 01238255722
20 11D2
21 11 Toán  Phạm Đình Dũng  01205567376  dukk_killer_milan@yahoo.com.vn  Danny Dũng
22 11 Tin Nguyễn Phan Thu Phương  01649489375  scorpius_1112@yahoo.com.vn
23 11 Anh Huỳnh Diệu Linh  01275299236  huynh.dieu.linh@gmail.com  Diệu Linh
24 11 Văn
25 11 Pháp
26 11 Nhật
27 11 Địa
28 11 Sử Nguyễn Trung Quân 01664531438 Nguyễn Quân
29 11 Lý
30 11 Hóa  Ngô Thị Thanh Huyền  0936633196  Huyen Ngo
31 11 Sinh
32 12A1 Nguyễn Hoàng Hải 01633333895 nguyenhoanghai95@gmail.com Hoàng Hải
33 12A2
34 12A3 Hoàng Minh Tuấn 0928395129 viet_handsome_1995@yahoo.com  Phero Nemo
35 12A4
36 12D1 Nguyễn Tuấn Nghĩa Nguyễn Tuấn Nghĩa
37 12D2 Nguyễn Thủy Tiên  0984422559 ko có
38 12D3 Nguyễn Thủy Linh 0988264135
39 12 Toán Trần Hiền Hiền Trần
40 12 Tin Trương Bá Huỳnh 0972335021 huynhtb95@gmail.com Ngư Ông
41 12 Anh Nguyễn Phúc Anh
12 Văn Trần Hồng Nhung 0946593065 lanaxauxi@yahoo.com Lana Yongie
43 12 Pháp 1 Vũ Minh Nhật Vi 0936555363 bong_nhatvi@yahoo.com,vn Vi Vũ
44 12 Pháp 2 Đặng Hoài Thu 0977022951 kao_chan000@yahoo.com.vn Hihihehe
45 12 Nhật Hồ Ngọc Khanh
46 12 Địa Nguyễn Huyền Phương 01689358133 phuongmita15@gmail.com Phương Lợn
47 12 Sử Choi Min Hwan 0902093636
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: