Blog Archives

TEAMWORK 2012

TW 2012

Coming soonnnnnnn……..

Advertisements

Cteam 2k12

Cteam 2k12

Mưa :x

Mưa :x.

 

Chào 10 – Chào Chu VĂn An 105 tuổi

 Chào 10 - Chào Chu VĂn An 105 tuổi

Cật lực làm việc cho lễ Chào 10 để

Teamwork 2012 – Dù khó nhưng không nản lòng.

Teamwork 2012 - Dù khó nhưng không nản lòng.

Dù gặp nhiều sự cố nhưng BCH Cva đã cố gắng hết sức để có được 4 buổi teamwork. Hãy xem những gì TW đã làm được tại
Teamwork and so on

Lấp lánh Chu Văn An- Sparkling CVA

Lấp lánh Chu Văn An- Sparkling CVA

C-fish! – Chu Van An symbol.

C-fish! - Chu Van An symbol.

Biểu tượng cho sức mạnh nhiệt huyết đến từ Chu Văn An