Teamwork 2012 – Dù khó nhưng không nản lòng.

Teamwork 2012 - Dù khó nhưng không nản lòng.

Dù gặp nhiều sự cố nhưng BCH Cva đã cố gắng hết sức để có được 4 buổi teamwork. Hãy xem những gì TW đã làm được tại
Teamwork and so on

Advertisements

Posted on September 3, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: